Josefin Hermansson

Josefin Hermansson är 22 år och kommer från lilla Lindholmen norr om Stockholm. Hennes stora intressen har alltid legat kring ämnena Illustration och animation men under utbildningen så har även förpackningsdesign lagts till på listan. Utbildningen har gett många kunskaper, både praktiska och teoretiska. Men det som är viktigast är nog ändå hur man får det mest drickbara kaffet ur en kaffeautomat. När Josefin prokrastinerar görs allt som annars undviks. Innan arbetet med denna text så blev skorna borstade och toaletten skurad.

josefinceh.se
josefinCEH
JosefinCEH@gmail.com

Josefins verk